– Uforståeleg å gi grønt lys til å sprenge fjell i Bremanger