Unngå situasjonar der mange er samla

foto
Stad kommune oppmodar alle om god hand hygiene, halde avstand til andre, teste seg og halde seg heime om ein er sjuk. Foto: Olin Maria Yri