foto
Laura Ellestad ferdigstilte doktorgradsavhandlinga si om norsk folkemusikk si rolle i den amerikanske midtausten i mai. Foto: Ragnhild Marie Kjosbakken / NPK

Ny forsking viser viktigheita av norsk folkemusikk i USA

Kanadiske Laura Ellestad lot seg forføre til Noreg av hardingfela. No har ho skrive doktorgrad om norsk folkemusikk og den identitetsskapande funksjonen den hadde blant norske innvandrarar USA på 1900-talet.