– Vi har venta i 50 år, og så kjem de og tilbyr smular?