Skal det bli gang- og sykkelveg på Stårheim må saka jobbast med