Legg til rette for at Norges største linebåtrederi skal kunne ha heimehamn i Stad