Luftbru til Noreg blir vurdert for ukrainske flyktningar