Stad går frå gult til grønt i barnehage og skule

foto