Dette skjer med dei tilsette ved avvikling av omsorgssenteret