Pengane står på rot - Skogsverdiar for 20 millionar kroner

foto