Fekk friske midlar - held fram arbeidet som studiesenter i Nordfjord