FANN FAR: I ein alder av 82 år fekk Randi Isene på Isane endeleg svar på kven som var far hennar Foto: Ingebjørg Nilsen

Ei uløyst gåte i over 80 år

I 82 år har Randi Isene på Isane levd i uvissa over kven far hennar var.