Endeleg klart for sjukepleiarutdanning i Nordfjord