Inspeksjonen av Viking Sky kan ende med sikkerheitstilråding til andre fartøy