Avviklar grøn beredskap og bemanna dørkontroll

foto