17 smitta på få dagar

foto
Det er for tida eit koronautbrot i Gloppen kommune, som råkar både skular og barnehage.