Held fast på tilråding om ambulanseplan

foto
I framlegget til ambulanseplan skal Ytre Bremanger i utgangspunktet servast av ny ambulansebåt plassert i Florø og ambulansebil i Svelgen. Foto: Helse Førde