Desse vil bli avdelingsleiar for interkommunale helsetenester