Den glade tyggisdoktoren sluttar

foto
I tidlegare tider stod legekofferten klar for heimebesøk hos sjuke pasientar. Einar Melvær Sandven vert karakterisert som den som har vore i flest senger i Eid. No sluttar han som fastlege og blir pensjonist. Foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes