Tilbyr tre millionar kroner for kjøp av kaianlegg i Lestovika

foto
Stad kommune tilbyr eigar av kaiområde og landareal i Lestovika 3. millionar kroner. Foto: Tormod Flatebø