23 av prøvene er positive

foto
Sidan 30. desember har Helse Førde analysert 889 prøver og 235 av dei har vore positive. Foto: tormod flatebø