foto
Dette er geitrams. På dansk heiter den gjederams og på svensk rallarros. Både geiter og menneske et planten. Foto: Per Ole Lefdalsnes (POL) Foto: Per Ole Lefdalsnes (POL)

Desse plantane i naturen kan du nytte

I norsk natur finn ein hundrevis av ville blomar. Mange av dei blei brukte til medisin og mat.