To veker varetekt for korrupsjonssikta i Nortura-saka