Desse har starta nye selskap i Stad

foto
Plug Nordfjord As er eit av dei nye selskapa som no er etablert. Dei skal utvikle, eige og drifte anlegg for forsyning av skip med miljøvenleg energi. Foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes