Ikkje lenger behov for eigne lokale smitteverntiltak

foto
Frå onsdag av er det dei nasjonale anbefalingane og reglane som gjeld i Stad. Foto: OLIN MARIA YRI