Ikkje lenger behov for eigne lokale smitteverntiltak

foto