Offentleggjer namnet på den omkomne

foto
Laurdag kveld omkom ein person i ei basehoppulukke i Loen. Foto: Anna Wuttudal