Nytt tilbod i ytre

foto
Stad Kulturskule har tilbod for barn og unge innan musikk, dans og kunst. No utvidar dei tilbodet i Selje og Stadlandet. Foto: olin maria yri