Finansforbundet positiv til DNBs ønske om oppkjøp av Sbanken