Fem millionar til arbeidet med regulering av krysset rv. 15 og Sjøgata

foto