Bonde tilbyr gratis vedhogst for å unngå attgroing