Må få vedtak om basseng innan kommunestyreperioden

foto