Fylkestinget med hjelpande hand til papirlause flyktningar