Bjørlo søkjer no også om fritak frå vervet som kommunestyrerepresentant i Stad

foto