Fekk ikkje fleirtal for å utsetje vedtak i høve til Bryggja omsorgsenter