Kommunane kan ikkje krevje vederlag for transport

foto