–Det er slike donasjonar som gjer at vi kan halde oppe beredskapen

foto