– Vi har kome oss gjennom pandemien på ein god måte

foto
Veteran: I 1962 begynte Ingrid Rikheim på Selje Skjortefabrikk, eller «Skjortefabrikken» som verksemda vart omtalt på folkemunne. Ho var då 15 og eit halvt år. Sjølv om Ingrid pensjonerte seg for sju år sidan, så er ho framleis å finne bak symaskinene og ved strykebrettet på Uniformpartner Selje 60 år etter. . Foto: Tormod Flatebø