Har hatt mange besøkande, men færre enn i fjor

foto