Har hatt mange besøkande, men færre enn i fjor

foto
Eli Førde Aarskog, dagleg leiar for Sagastad kan vise til gode besøkstal for fellesferien. Likevel er dei ikkje fullt like gode som dei var i unntaksåret 2020. Foto: Anna Wuttudal