Vil byggje ut nytt hotell trinnvis

foto
Slik er dei nye skissene av Seljesanden hotell. Foto: Teikning/Illustrasjon/ LINK ARKITEkTUR