Seks nye positive prøver

foto
I løpet av dei åtte siste dagane har 30 av dei 1682 analyserte prøvene vore positive. Foto: tormod flatebø