Giftinformasjonen: Bekymra over kraftig auke i uhell med avløpsopnar