Mange fryktar for bølgjer over ferjebaugen

(NPK): Yrkessjåførar og bilistar er kritiske til ferjer som har så låg baug at sjøen fossar inn på køyretøya når det er litt sjøgang. No meiner fleire at Vegvesenet må krevje betre tryggleik før det skjer ei alvorleg ulykke.

Baugporten på ei ferje kan vere mellom 1,5 meter og 2,7 meter høg.   Foto: Ill.foto: Marianne Løvland/NTB /NPK

Nyhende

Yrkessjåførar og bilistar er kritiske til ferjer som har så låg baug at sjøen fossar inn på køyretøya når det er litt sjøgang. No meiner fleire at Vegvesenet må krevje betre tryggleik før det skjer ei alvorleg ulykke.