Heilt «komod», eller…

Wieselada, ei gammal, utdatert lade, eller eit unikt bevaringsverdig bygg med sjel».

Eigedommen der Wieselada står ligg sentralt til ved rundkøyringa på E39, plassert mellom Lotevegen, Rådhusvegen og Alleen på Nordfjordeid. 

Nyhende

Saka i Fjordabladet om at kommunedirektøren har tilrådd å gje løyve til riving av Wieselada har skapt sterke reaksjonar med mange kommentarar på Fjordabladet si facebookside. Dei fleste liker ikkje tanken på at det gamle bygget som står sentralt plassert på Nordfjordeid kanskje kan bli borte.