– Vi erstattar einingsleiarar og avdelingsleiarar som sluttar

– Stillingsutlysingane som vi no har ute i Helse og omsorg, gjeld erstatning for folk som sluttar, seier kommunalsjef Barbro Longva.

Stad kommune har lyst ut fleire leiarstillingar.  Foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes

Nyhende

Bakgrunnen for uttalen til kommunalsjefen er at Fjordabladet har stilt spørsmål ved at Stad kommune no søkjer etter ein einingsleiar og tre avdelingsleiarar.