Idretten i Eid inviterer kommunen til

Samarbeid og samhandling

– Vi ber ikkje om pengar til ein ny fotballhall, vi ber om at vi no må starte planarbeidet for kva anlegg vi skal ha og ikkje minst kor dei skal lokaliserast.

Start planlegginga: StåleSandal, leiar i Eid Idrettslag, Geir Moldestad, styreleiar i Eid Idrettspark og tidlegare leiar i Eid Fotball, og Stein Bjørhovde, leiar i Stad Idrettsråd, ber no om at planarbeidet for nye idrettsanlegg vert starta opp. – Vi ber ikkje om pengar til nye anlegg, vi ber om at politikarane snakkar med oss ikkje til oss, seier dei. Foto: Tormod Flatebø 

Nyhende

Det seier Ståle Sandal, leiar i Eid Idrettslag, Geir Moldestad, styreleiar i Eid Idrettspark og tidleger leiar i Eid fotball, og Stein Bjørhovde, leiar i Stad Idrettsråd.