Håper salet tek seg opp så det flotte prosjektet blir realisert

‒ For oss var plasseringa av Lunden Bustadpark ein av fleire grunnar til at vi valde å kjøpe leilegheit i fjerde etasje i den første blokka i Lunden.

Lunden: Gunnar Berteig er ein av tre, så langt, som har kjøpt leilegheit i Lunden Busdtadpark. – Leilegheitene ligg sentralt tilbaketrekt på Eid, med gangavstand til alle sentrums- og servicefunksjonar. For oss har det vore viktig at leilegheitene har store overbygde terrassar, seier Gunnar. Foto: Tormod Flatebø 

Nyhende

Det seier Gunnar Berteig, drivar av Hildenes Gartneri i sentrum av Nordfjordeid, som er ein av dei tre, så langt, som har kjøpt leilegheit i Lunden Bustadpark.