Leiar

Ikkje berekraftig

Det viktige no er å rydde i eige hus, og så utfordre Stortinget på å finansiere vår fremste tenesteleverandøren på ein langt betre måte enn i dag.

Politikarane i Stad står framføre ei særs vanskleg økonomisk øving når dei skal sy saman budsjettet for 2022 og økonomiplan for 2022-2025 på ein berekraftig måte.  

Stortinget på å finansiere vår fremste tenesteleverandøren betre enn i dag

Nyhende

Dei komande vekene skal politikarane i Stad kommune handsame budsjett for det komande året og økonomiplan for dei fire neste åra. La det vere sagt med ein gong; det kjem til å bli ei utfordrande øving.