Desse har starta nye bedrifter i Stad

Fleire lokale gründerar satsar og har starta opp nye selskap i løpet av dei siste månadane. Her er alt frå dei som vil ha hamneutvikling i Selje sentrum, til fotograf og vinimport.

HAMNEUTVIKLING: Selskapet Seljevågen AS er starta opp med tanke på å få hamneutvikling i Selje sentrum, for både næringsformål og fritidsformål.   Foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes

Nyhende

Følgjande nye selskap har sett dagens lys sidan juli i år: