På tide med ein gjerdesjekk?

– Kvart år vert mykje vegutstyr øydelagt fordi gamle gjerde ligg for langt inn i vegen, seier Eivind Yttri, seksjonsleiar for drift og vedlikehald i Vestland fylkeskommune.

STÅR ATT: Når gjerde er festa til rekkverksstolpen på denne måten vert det vanskeleg å utføre kantrensk.  Foto: Vestland fylkeskommune

Nyhende

Fylkeskommunen minner oss på å ta ein gjerdesjekk no på hausten, gjerde du har rundt eigedomen eller landbruksmarka di.