Sommarhjelp-prosjektet

Fekk mange i arbeid

Frivilligsentralane i Eid og Selje er superfornøgde med Sommarhjelp-prosjektet som vart gjennomført i sommar. Frivilligsentralane i Eid og Selje tilbyr no eit nytt prosjekt – gratis yoga for 50+.

Vellykka: Sommarhjelpprosjektet var vellykka, konstaterer f.v. Astrid Grete Torheim og Maria Helgesen frå Frivilligsentralen Eid og Selje. foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes 

Nyhende

Prosjektet gav sommarjobb til 32 unge i alderen 14–20 år.